Arhivă etichetă tsa

deEchipa FunPsi Club

Rolul părinților în recuperarea copiilor cu TSA

TSA- tulburarea de neurodezvoltare, cu grade foarte variate de exprimare clinică -de la semne minore abia perceptibile până la deficite majore în toate ariile.

Cercetările în domeniul neurodezvoltării arată că atunci când părinții se implică activ în procesul de intervenție al copilului cu TSA, șansele de recuperare sunt mult mai mari.

Ca medic psihiatru pentru copii si adolescenți, am evaluat mulți copii cu TSA si familiile lor  și am avut ocazia să le monitorizez evoluția. Și ceea ce am observat de fiecare dată a confirmat ce susține și literatura de specialitate, atunci când parinții reușesc să accepte că au un copil cu o problemă de neurodezvoltare și că acesta are nevoie de o intervenție de recuperare pe termen lung, evoluția clinică este mult mai bună și șansele lui de reabilitare sunt mai mari.

Mai pot fi asociate și alte boli somatice sau alte tulburări psihice, care pot complica sau agrava tabloul clinic.

Intervenția precoce  este esențială pentru reabilitarea copilului cu TSA adică înainte de 2 ani, dar este posibil și de la 1 an.

Cum pot ajuta părinții?

– Prin acceptarea realității clinice,  a diagnosticului;

– Ajutându-se pe sine să depășescă această dificultate care, uneori este o psihotraumă pentru întreaga familie, să apeleze la sprijinul familiei, prietenilor sau a specialiștilor pentru a se reechilibra psihic

– Sa caute ajutor în intervenția copilului, de orice natură: financiar, logistic, social, familial, etc.

– Mai ales, să colaboreze strâns cu terapeuții copilului, pentru a completa acasă în mediul natural al copilului, programele de intervenție si recuperare.

deEchipa FunPsi Club

Recuperare în autism: de ce depinde?

În literatura de specialitate se preferă termenul de ”rezultat optim” în loc de ”recuperare” atunci când vine vorba de evoluția copiilor cu autism sub terapie intervențională.

Factorii  care  influenţează atingerea rezultatului optim sunt::

 • intervenția timpurie
 • gradul de afectare
 • comorbidităţi asociate
 • IQ
 • abilitățile de socializare, de comunicare
 • dezvoltarea limbajului
 • numărul de ore de terapie
 • profesionalismul echipei și calitatea terapiei
 • implicarea familiei
 • particularităţile individuale

Se remarcă că o parte din acești factori sunt constituționali (din naștere), dar alții pot fi influențabili –  intervenția timpurie, numărul de ore de terapie, profesionalismul echipei și calitatea terapiei, implicarea familiei în terapie.

Dezideratul este de a contribui cât mai mult posibil la factorii variabili pentru a crește șansele de obținere a unui rezultat optim al copiilor cu autism.

deEchipa FunPsi Club

Ce șanse au copiii cu autism?

Ce înseamnă TSA?

TSA este prescurtarea de la Tulburare de spectru autist, ce denumește o clasă de tulburări psihice care se caracterizeaza prin: afectarea comunicării verbale și non-verbale, reciprocitate emoțională și socială scăzută, precum și tulburări ale comportamentelor motorii și jocului, ce debutează în primii 5 ani de viață.
Cele mai întâlnite entități din cadrul tulburărilor de spectru autist sunt Autismul infantil și sdr. Asperger.

Autismul infantil

Aspecte clinice

Autismul infantil se caracterizează prin:
– incapacitate de a iniția și dezvolta relații sociale și de a manifesta reciprocitate emoțională,
– întîrziere în dezvoltarea limbajului și afectarea în diverse grade a comunicării verbale și non-verbale
– prezența unui repertoriu comportamental repetitiv și restrictiv.
Are un debut precoce, înainte de 3 ani, deși nu de puține ori simptomele precoce nu sunt recunoscute și copilul pare că a regresat după o perioadă de dezvoltare cvasi-normală (ex. începe să spună cîteva cuvinte, dar ulterior nu mai vorbește deloc).
Majoritatea cazurilor se însoțește de retard mental.

Tratament

Nu există încă un tratament specific pentru TSA, dar până în prezent s-au dovedit eficiente:
– Intervenția educațională specifică (ex. ABA, TEACH, PECS) – precocitatea aplicării, implicarea părinților și calitatea demersului terapeutic sunt determinante pentru evoluția favorabilă
– Tratamentul psihofarmacologic – se adresează simptomelor ”perturbatoare” ce afectează funcționarea copilului în diverse medii (agitația psihomotorie, agresivitatea, anxietatea, stereotipiile ș.a.)
– Consilierea părinților – în ceea ce privește lucrul cu copilul acasă în mediul lui, dar și ca suport emoțional empatic

Tulburarea Asperger

Aspecte clinice

Tulburarea Asperger (sau sdr. Asperger) se caracterizează printr-un deficit de relaționare socială, preocupări restrictive, stereotipe, afectarea reciprocității emoționale și a manifestării empatiei.
Dezvoltarea intelectuală și de limbaj nu sunt afectate, dar copiii au o intonație și o prozodie particulară, marcată de pedanterie.

Tratament

Ca și în cazul Autismului infantil nu există încă un tratament specific, dar copiii cu Tulburarea Asperger pot beneficia de:
– Tehnici de educație specială, specifică – pentru remedierea simptomelor caracteristice
– Tehnici de consiliere sau psihoterapie – pentru acceptarea tulburării și abordarea tulburărilor asociate (ex. depresie)
– Tratament psihofarmacologic – mai rar folosit, în cazul unor simptome marcant disfuncționale

Nu știu din ce motiv, am o ”feblețe” pentru copiii cu autism. Încă din timpul formării mele ca medic psihiatru (pentru adulți) am fost atrasă de terapia copiilor cu autism, am lucrat ca voluntar cu câțiva dintre ei și în timp mi-am mărit experiența în lucrul cu ei (terapia ABA), dar și în fundamentele teoretice cele mai actuale. Pasiunea m-a făcut să mă specializez și în Psihiatrie pediatrică, ceea ce m-a adus în ipostaza de a putea să-i ajut pe acești copii într-o manieră mai exinsă:
intervenție terapeutică specifică, consilierea părinților și tratament farmacologic acolo unde este nevoie.

Dacă vă gândiți că aveți un copil care ar putea să prezinte o tulburare din spectrul autist, nu mai pierdeți timpul căutând răspunsuri liniștitoare, ci acționați! Faceți o programare și veniți cu copilul la o evaluare!
Doar astfel puteți să vă răspundeți la întrebări, iar copilului vostru să-i oferiți șansa de a începe o terapie eficientă cât mai precoce, dacă este cazul.

Oferta cabinetului nostru pentru copiii care vor face terapie comportamentală specifică este:
Alcătuirea unui plan de intervenție gratuit pentru primele 10 ședințe de lucru

Cu cât acționați mai repede, cu atât sunteți mai aproape pe drumul spre remisiune al copilului vostru!

deEchipa FunPsi Club

Intervenția precoce în autism

Scopul principal al screeningului şi al detecţiei precoce este de a asigura copiilor cu TSA (tulburări de spectru autist) accesul la intervenţii bazate pe dovezi, pentru a le oferi cele mai bune oportunităţi de dezvoltare şi o evoluţie optimală.

Un studiu din 2009 pe 5 ani, efectuat la Universitatea Washington din Seattle de către Dawson și Rogers (Pediatrics Journal), a evaluat  48 copii cu vârste între 18 luni şi 30 luni, care au fost împărțiți în 2 grupuri:
– 1 grup de copii a făcut 20 de ore de intervenţie/ săpt., 4 ore/ zi, 5 zile/  săpt. şi 5 ore/ săpt. de terapie făcută prin intermediul părinţilor, care au primit training din partea specialiştilor.
– 1 grup a primit programe de terapie în serviciile comunitare

Intervenţia folosită a fost Early Start Denver Model, ce  combină metodele de învăţare ABA cu abordările developmentale bazate pe relaţionare
Concluziile studiului au fost:
– IQ copiilor din grupul de intervenţie s-a îmbunătăţit în medie cu 18 puncte, iar al celorlalţi cu 4;
– Limbajul receptiv s-a îmbunătăţit cu 18 pct. în grupul de intervenţie faţă de 10 pct. la grupul de control;
– 7 din copiii din grupul de intervenţie au avut modificări de diagnostic datorită îmbunătăţirii abilităţilor globale.

Prin urmare s-a dovedit că ”Intervenţia precoce pentru copiii mici cu autism este foarte eficientă

Alte studii:

 • Corsello (2005) a demonstrat că intervenţia precoce conduce la o evoluţie mai favorabilă; ​
 • Ghidurile australiene de bună practică (2012); ​
 • “Strategii bazate pe dovezi” (Wong et al. 2014);​
 • “Interventia precoce pentru copiii cu autism” – au fost analizate bazele de date Medline si PsychInfo pe perioada 1995-2003; ​
 • „Intervenţia precoce pentru copiii cu TSA cu vârste mai mici de 3 ani” – au fost scoase evidenţe din articole publicate până în dec. 2013 (Zwaigenbaum, Paediatrics 2015).

Recomandarea Asociației Americane de Pediatrie este de a efectua Screening de depistare precoce a tulburărilor de spectru autist.

www.autismspeaks.org

 

deEchipa FunPsi Club

Autismul: diagnosticat înainte de 2 ani

Autismul: Al doilea an de viaţă este o perioadă critică pentru copiii cu TSA (tulburări de spectru autist)!​

Este o perioadă dinamică de creştere cerebrală:​  creşte volumul cerebral, se formează conexiuni atipice asociate cu TSA și este și o perioadă de plasticitate neuronală semnificativă care riscă să altereze parcursul de dezvoltare.

proporţie​ semnificativă  a copiilor cu TSA manifestă regres în al doilea an de viaţă.

Intervenţia în ​această perioadă ​poate întrerupe cascada de dezvoltare ce contribuie la apariţia progresivă a ​simptomelor și poate să prevină ​ afecţiunile legate de TSA înainte de a se manifesta plenar.

Recomandări practice pentru copiii cu vârstă mai mică de 3 ani cu TSA suspectaţi sau confirmaţi :​

 • o combinaţie între abordările de dezvoltare şi comportamentale;​
 • să înceapă cât mai curând posibil terapia;​
 • implicarea activă a familiei şi/sau îngrijitorilor ca parte a intervenţiei;
 • să crească progresul de dezvoltare;​
 • ​să îmbunătăţească funcţionarea legată de simptomele cheie şi de cele asociate TSA  (comunicarea socială, reglarea emoţională şi comportamentală, comportamentele adaptative)
 • să ia în considerare credinţele socio-culturale ale familiei, dinamica, resursele familiei şi susţinerea financiară – factori care influenţează dinamica procesului de recuperare.